7 TEGN PÅ SMERTE HOS KATT

KOMFORTABEL

 • Er våken og sosial, halen holdes opp
 • Står eller sitter med hodet høyt
 • Ørene peker oppover
 • Øynene er vide og pupillene er små
 • Snuten er avslappet og rund
 • Værhårene er avslappet, buet og langt fra hverandre

MODERAT SMERTE

 • Mindre sosial, halen holdes inntil kroppen
 • Sitter sammenkrøket, hodet i skulderhøyde
 • Ørene peker utover
 • Øynene er halvåpne og pupillene er større
 • Snuten er litt spent og litt vid
 • Værhårene peker rett ut og er samlet

ALVORLIG SMERTE

 • Tilbaketrukken, halen holdes inntil kroppen
 • Ligger sammenkrøket, hodet hodes lavt, under skulderhøyde
 • Ørene ligger flatt
 • Øynene er smale og pupillene er store
 • Snuten er spent og avlang (vid og flat)
 • Værhårene er rette og peker framover

ET SYSTEM FOR Å MONITORERE TEGN PÅ SMERTE

For hvert av de 7 tegnene på artrose kan man notere om katten har en “grønn”, “gul” eller “rød” dag.

DOWNLOAD SKEMA

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics | Weidekampsgade 14 | DK-2300 København S | Data Privacy