Betydningen av gode råd om katters atferd

Å forstå og håndtere katters atferd er avgjørende for deres velferd og trivsel. Iblant kan vi som katteeiere oppfatte visse atferder som problematiske eller forvirrende, og det er da det er viktig å søke råd fra utdannet personell for å få riktig veiledning.

Er atferden unormal eller uønsket?

Katter er komplekse skapninger med sine egne unike personligheter og atferder. Noe som kan virke som en problematisk atferd for oss mennesker, kan være en helt naturlig atferd for katten. Det kan være å klore på møbler, urinmarkere eller vise aggressivitet mot andre dyr eller mennesker.

Det er mulig å få riktig hjelp

Når vi møter disse utfordringene kan det være fristende å forsøke å løse dem på egenhånd, kanskje ved bruk av metoder vi har fått tips om fra andre katteinteresserte, hørt tale om eller sett på internett. Handling uten råd fra utdannet personell kan imidlertid føre til feilaktige løsninger som ikke bare kan forverre problemet, men også skade kattens velbefinnende eller dens relasjon til deg.

Ved å snakke med utdannet personell om kattens helse og atferd, slik som veterinærer, dyrepleiere eller yrkesaktive som er utdannet spesifikt innen atferd (f.eks. atferdsrådgivere eller etologer), kan vi få en bedre forståelse av hvorfor katten viser visse atferder og hvilke strategier som er best egnede for å håndtere dem på en sikker og effektiv måte.

Disse ekspertene kan tilby skreddersydde råd og løsninger som tar hensyn til kattens individuelle behov og atferd, samt forklare den generelle bakgrunnen for at katten gjør som den gjør. Det kan innebære å iverksette miljøberikning, trening eller modifisering av kattens rutiner for å bedre ivareta dens behov og minske forekomsten av, for oss, uønsket atferd.

På hvilken måte kan vi hjelpe katten vår?

Å hjelpe katter på riktig måte handler ikke om å korrigere atferd som vi oppfatter som problematisk, men å skape et miljø der katten kan trives og utvikle seg på en sunn måte. Dersom katten har det bra og får sine behov oppfylt, kan vi forvente at den har mulighet til å lære seg nye ting og utvikle seg. Vi må også gi katten mulighet til å gjøre det rette (etter vår mening). Dersom vi f.eks. ikke vil at katten skal klore på sofaen, må vi skaffe noe som er bedre egnet for katten å klore på.

Ved å samarbeide med utdannet personell kan vi sikre at vi tar hensyn til kattenes velferd og behov og jobber for å skape en harmonisk relasjon mellom oss og våre katter.

Første steg er å snakke om det for å få vite mer

Det er absolutt mulig å lære mer om katter på egenhånd, men det kan være vanskelig å velge blant alt som finnes på nettet og i litteraturen. Det florerer dessverre også mye usannheter og egne meninger, som kan gjøre at man ikke finner riktig svar, og iblant kan det gjøre mer skade enn nytte.

For å få hjelp og svar raskere kan det derfor være viktig å stille spørsmål og snakke om det. Du kan f.eks. snakke med din veterinær. Dersom veterinæren ikke kan hjelpe deg, kan du få hjelp til å finne riktig informasjon og bli henvist til en person som er bedre egnet til å løse problemet sammen med deg.

Digitalt eller fysisk møte?

Det finnes både digital hjelp og fysisk hjelp å få fra atferdsrådgivere og etologer samt veterinærer. Du kan til og med starte med å få hjelp over video og telefon før du eventuelt trenger å ta steget videre og oppsøke veterinæren eller få hjemmebesøk av en atferdsrådgiver eller etolog. Det er altså mulig å tilpasse hjelpen etter hva som fungerer best for den individuelle katten og det individuelle problemet.

Oppsummert er det viktig å snakke med utdannet personell om katters atferd for å få riktig veiledning og støtte samt løse problemet så raskt som mulig. Ved å samarbeide med eksperter kan vi hjelpe våre katter på riktig måte og fremme deres fysiske og mentale helse på lang sikt.

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics | Weidekampsgade 14 | DK-2300 København S | Data Privacy