TIDLIG BEHANDLING ER EFFEKTIV BEHANDLING

Høyt stoffskifte er en sykdom som vanligvis rammer eldre katter, det vil si katter over 8 år. I mer enn 95 % av tilfellene er årsaken til sykdommen at skjoldbruskkjertelen øker hormonproduksjonen. Bare i omtrent 1-3 % av tilfellene skyldes det en ondartet svulst i skjoldbruskkjertelen. Likevel er høyt stoffskifte en sykdom som må tas svært alvorlig, fordi den ofte baner vei for sekundære sykdommer som hjertesykdom. Dersom høyt stoffskifte ikke behandles i tide, kan det føre til en betydelig forkortet levetid. Så det er gode grunner til å holde øye med en rekke typiske symptomer hos katten din.

VÆR OPPMERKSOM PÅ DISSE SYMPTOMENE 

Du må være spesielt oppmerksom hvis katten din plutselig går ned i vekt. Opptil 98 % av katter med høyt stoffskifte går plutselig ned i vekt i løpet av en kort periode, så vekttap er et typisk symptom.

Erfaring viser at høyt stoffskifte kan vise seg med følgende symptomer: 

  • Vekttap til tross for økt appetitt 
  • Hevelse på halsen ved skjoldbruskkjertelen – merk at dette langt fra alltid sees, ofte kan veterinæren heller ikke kjenne det.
  • Økt aktivitet preget av rastløshet og nervøsitet 
  • Økt væskeinntak og urinering 
  • Uregelmessig fordøyelse med oppkast og diaré
  • Ustelt pels med økt røyting 

DIAGNOSE OG BEHANDLING 

Veterinæren din diagnostiserer høyt stoffskifte hvis en blodprøve viser et høyt nivå av skjoldbruskkjertelhormon (T4). Noen ganger er det også nødvendig med urinprøve og kanskje røntgen og/eller ultralydundersøkelse. 

Du bør imidlertid ikke fortvile, fordi det er gode behandlingsmetoder for sykdommen: 

Radioaktivt jod. Det radioaktive jodet konsentreres i skjoldbruskkjertelen, hvor det ødelegger det unormale kjertelvevet. Metoden er trygg, men den er kostbar og krever sykehusinnleggelse over lengre tid. Det er en behandling som krever spesielle fasiliteter og er derfor ikke tilgjengelig i Norge for øyeblikket, men man kan få behandlingen i Sverige eller Danmark.  

Operasjon. Skjoldbruskkjertelen fjernes kirurgisk, og etter operasjonen må katten få skjoldbruskkjertelhormon i en periode. Hos de fleste katter er medisiner bare nødvendig i en kort periode, men noen katter trenger medisiner resten av livet. 

Fôr uten eller med lavt innhold av jod. Når katten får minimalt med jod, danner den heller ikke så store mengder av skjolbruskkjertelhormonet. Behandlingen krever at katten kun får denne ene typen mat, og den egner seg derfor ikke for utekatter som for eksempel fanger mus og spiser andre steder.

Medisin. Dette er den vanligste behandlingen i Norge. Katten må have medisin resten av livet. Medisin kurerer ikke sykdommen, men holder symptomene unna. Medisin kan også brukes i en kortere periode før katten skal opereres eller ha behandling med radioaktivt jod. 

TIDLIG DIAGNOSE GIR GOD PROGNOSE

Katten din kan få et godt og langt liv, selv om den har høyt stoffskifte. Det krever rett og slett at sykdommen oppdages på et tidlig stadium, hvor den ikke har gitt alvorlige følgetilstander. Derfor bør den årlige helsesjekken hos veterinæren ikke betraktes som en utgift, men en investering i katten din sin helse og livskvalitet.

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics | Weidekampsgade 14 | DK-2300 København S | Data Privacy